Saturday, November 13, 2010

Penilaian Kemahiran Bahasa


Penilaian Kemahiran Lisan

1. penilaian kemahiran lisan
~ penilaian lisan dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara pelajar
dengan pendidik, pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan bahan pembelajaran.
~aspek2 yang dinilai :
 • kefahaman konsep
 • pengetahuan fakta
 • pemikiran peringkat tinggi
 • kecekapan mendengar
 • penggunaan bahasa yang tepat
 • gaya persembahan / kelancaran berbahasa

2. Penilaian kemahiran membaca

 • penggunaan bahasa yang tepat.
 • kelancaran berbahasa yang baik.
 • penggunaan intonasi yang betul.
 • sebutan dan jeda yang tepat.

3. Penilaian kemahiran menulis

~ ia dinilai melalui karangan , laporan projek / kerja kursus / folio, latihan dan ujian bertulis, huraian atau tafsiran data/jadual, graf atau carta.

~ kemahiran yang diukur :

 • kemahiran menulis
 • menyusun idea
 • perbendaharaan kata
 • mengaplikasi
 • mentafsir
 • menilai

No comments:

Post a Comment