Thursday, September 30, 2010

JSU ( JADUAL SPESIFIKASI UJIAN)


Definisi
JSU – jadual yg menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan iaitu konstruk yang ditaksirkan, pemberatan tiap-tiap kontruk, konteks, pemberatan tiap konteks, dan pemberatan taburan aras kesukaran.

Tujuan JSU diwujudkan.

 • Menghasilkan soalan yang berkualiti (tidak membentuk soalan secara spontan – tidak tahu aras)
 • Soalan yang dihasilkan tidak mempunyai kesahan / tiada keutuhan.

Ciri-ciri JSU

 • Merupakan matrik yg terdiri drpd 2 paksi iaitu paksi melintang – aras kemahiran dan menegak – kandungan.
 • Bilangan item dinyatakn dalam JSU mengikut aras kemahiran yg ditetapkan.
 • Mengandungi aras yg mengikut aras taksonomi.
 • Kandungan aras kemahiran mengikut lama masa mengajar dan kepentingan kemahiran.
 • Kepayahan item dlm lingkungan 20% - 80%.
 • Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas khusus dan lain-lain.
 • Kandungan ujian berupa topik-topik pelajaran.

Kepentingan JSU

 • Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.
 • Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.
 • Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.
 • Menentukan perimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji.
 • kertas ujian dapat digubal secara sistematik
 • kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah terjamin;
 • Memberi panduan untuk membentuk format ujian.
 • Memberi panduan untuk membentuk soalan.
 • Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari tahun ke tahun.
 • Mengambil kira bilangan masa yg diperuntukkan untuk sesuatu topik.
 • Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yg lain.
 • taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbang;
 • ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran

4 syarat JSU

 1. Ujian tidak dibina semberangan.
 2. Menimbulkan kepentingan topik dan aras kemahiran yg diuji.
 3. memberi panduan dan penentuan kepada pengubalan ujian.
 4. Memastikan kesesuaian taburan soalan mengikut aras dan kemahiran.

Langkah-langkah membinan JSU

 • Langkah 1
  Senaraikan tajuk-tajuk yg hendak diuji.
 • Langkah 2
  Tentukan soalan yg hendak dibina.
  a.Soalan objektif (30 soalan)
  b.1 markah bagi satu soalan
  c.Jumlah soalan bg setiap topik dikira
  = jumlah masa / jumlah masa
  keseluruhan x jumlah soalan
 • Langkah 3
  Tentukan model aras kesukaran (mudah – sukar).
 • Langkah 4
  Menentukan jenis soalan yg hendak diuji (objektif, struktur, esei, dll)
 • L5
  1.Tentukan soalan bg setiap komponen.
  2.Penentuan aras kesukaran (mudah kepada sukar)
  3.Pemarkahan.
 • Langkah 6
  1.Tentukan mata pelajaran.
  2.Tahun / tingkatan
  3.Susunan nomdor mengikut tajuk.

Menyemak item soalan

 1. Bahasa
 2. Isi (mengikut kemahiran)
 3. Arahan yg diberi jelas
 4. Masa yg diberi mencukupi
 5. Susunan soalan (mudah-sukar)

Ujian Pra

 1. Dijalankan setelah menyemak soalan
 2. Menentukan kesahan
 3. Kebolehpercayaan
 4. Kebolehtakbiran (boleh diurus – perjalanan peperiksaan)
 5. Kemudahtafsiran (dianalisis)
 6. Maklumat ujian pra membantu guru menentukan soalan

Konsep IK (Indeks Kesukaran)

 • Tujuan : menentukan indeks soalan (sukar, sederhana, mudah)
 • Pengiraan :
 1. IK = B / J (jumlah yg sedikit)
  B = bil. Calon menjawab betul
  J = jumlah keseluruhan calon
 2. IK = BT + BR / J (jumlah yg banyak - lebih 40 orang)
  BT = jumlah calon dlm kumpulan tinggi yg
  menjawab betul
  BR = jumlah calon dlm kumpulan rendah
  yg menjawab betul
  J = jumlah keseluruhan calon

No comments:

Post a Comment